Nieuws
image

In deze masterclass wordt u als startende (plaatsvervangende) opleider voorbereid op het opleidersschap. Deze masterclass is bedoeld voor (plaatsvervangende) opleiders die nog gaan starten met het opleidersschap, dan wel maximaal een jaar bezig zijn.

Deze masterclass is een interactieve bijeenkomst met afwisselende werkvormen. De masterclass is onderdeel van het programma voor docentprofessionalisering in de OOR Noordoost, dat verder bestaat uit het Teach the Teacher programma en het Teaching on the Run programma. De masterclass wordt gegeven door ervaren opleiders vanuit de regio, samen met cursusleiders van het Teach the Teacher programma.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze masterclass start op meerdere momenten:

  • 17 oktober 2024
  • 12 december 2024

Voor meer informatie, het programma en de inschrijving:

https://onderwijs.umcg.nl/-/masterclass-startende-plaatsvervangende-opleiders-oor-no

Deel deze opleiding

Meer weten over de OOR NO?

De OOR Noord- en Oost-Nederland bestaat uit 18 ziekenhuizen en instellingen waar we iedere dag werken aan een goede opleiding. Je leest alles over de regio op de nieuwspagina.

Nieuws uit onze onderwijs- en opleidingsregio