Nieuws
image

Basisartsen starten gemiddeld bijna 3 jaar na hun artsexamen met een vervolgopleiding, dat is zeven maanden langer dan in 2016. Na het artsexamen wachten basisartsen steeds langer met het zoeken naar een opleidingsplaats. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Loopbanen en loopbaanwensen van basisartsen’ van het Capaciteitsorgaan.

Kansen op opleidingsplaats vergroten

Driekwart van de basisartsen die een vervolgopleiding wil volgen, gaat niet meteen op zoek naar een opleidingsplaats. Zij starten hun zoektocht naar een opleidingsplaats gemiddeld bijna 2 jaar na hun artsexamen. Reden daarvoor is dat zij eerst ervaring willen opdoen als arts of promoveren, om hun kansen op een opleidingsplaats te vergroten of te kijken of het beoogd specialisme de juiste keuze voor hen is. Het overgrote deel van de basisartsen dat van plan is om een vervolgopleiding te doen, is dan ook momenteel werkzaam als arts (71%) of voert een promotieonderzoek (23%) uit. Gemiddeld kost het basisartsen 16 maanden om een opleidingsplaats te vinden.

Keuze medische vervolgopleiding

Van de basisartsen die inmiddels aan hun opleiding zijn begonnen, volgt bijna iedereen de medisch-specialistische vervolgopleiding van hun eerste keuze.  In 9% van de gevallen komt men terecht in de opleiding van hun tweede keuze, blijkt uit het onderzoek. Voor de opleidingen algemene chirurgie, cardiologie, gastro-enterologie, gynaecologie/verloskunde en spoedeisende geneeskunde geldt dat er over het algemeen meer belangstelling is dan dat er opleidingsplekken zijn.

(Bericht van website www.medischevervolgopleidingen.nl)

Deel deze opleiding