Nieuws
image

Acht aios en huisartsen-in-opleiding in en om het Deventer Ziekenhuis nemen tussen eind september 2022 tot april 2023 met enige regelmaat een kijkje in elkaars keuken. Onder de vlag van ‘Interprofessioneel opleiden’ maken ze kennis met elkaars werk en met elkaars werkwijze.

Gynaecoloog Paul van der Linden is plaatsvervangend opleider in het Deventer Ziekenhuis en decaan van de Deventer Ziekenhuis Academie. Samen met onderwijskundige Floor Habers en huisarts en huisartsopleider Gera Hoekstra nam hij het initiatief tot dit project.

Goede samenwerking

‘Medisch specialisten en huisartsen kunnen niet zonder elkaar. Maar ze weten elkaar soms slecht te vinden. We moeten die schotten tussen de eerste en de tweede lijn slechten. Bovendien: we hebben hier in Deventer van oudsher een heel prettige samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen, dat biedt een goede springplank.’ Een van de aanleidingen vormden de goede ervaringen met interprofessioneel opleiden in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Daar hebben sinds 2017 ruim 50 aios en haios een dergelijk traject doorlopen. En wordt het project regionaal opgeschaald.

We moeten die schotten tussen de eerste en de tweede lijn slechten

Van der Linden: ‘In een half jaar tijd komen onze aios en haios tussen 4 tot 6 maal bij elkaar en lopen dan telkens een dag mee in elkaars praktijk. Wat doe je precies? Wanneer verwijs je door? Wat verwacht je aan informatie van mij? Wat doen jullie bij een patiënt met hoge bloeddruk? Het zijn voorbeelden om begrip te krijgen voor elkaars werk en omstandigheden. We houden het graag open.’

Zelfrijzend bakmeel

De aftrap vond plaats in het Deventer Ziekenhuis, op 27 september. Aan de pilot doen 4 aios mee uit 4 disciplines: de kindergeneeskunde, gynaecologie, de interne geneeskunde en de KNO. En daarnaast 4 derdejaars huisartsen-in-opleiding. De deelnemers waren bij de aftrap onmiddellijk enthousiast: ‘Het had wat weg van zelfrijzend bakmeel. Je roert even en het proces begon.’ Er werden meteen afspraken gemaakt over de onderwerpen waar ze zich in de komende tijd mee gaan bezighouden.

Van der Linden: ‘We leerden uit Den Haag dat 2 x 4 dagen in principe goed is. Je leert veel in die 8 dagen en het blijft behapbaar. Je doet het weliswaar in de “baas z’n tijd” maar het komt er wel gewoon bij.’ De deelnemers hoeven geen eindproduct op te leveren. ‘Ze zien het niet als een verplichting maar als een kans. Wel vragen we ze tweemaal over hun ervaringen, zodat we het programma voor een volgende groep eventueel kunnen aanpassen. En we bieden hun facultatief passend onderwijs als ze daar gaande de rit behoefte aan hebben.’

Deel deze opleiding

Deventer Ziekenhuis

Meer over het Deventer Ziekenhuis

Bekijk de informatie