Nieuws
image

Hoe krijgt en behoudt de arts van morgen zin in zorg? Te veel a(n)iossen kampen momenteel met burn-outklachten, denken na over stoppen of stromen helemaal niet meer in. Ook binnen het Deventer Ziekenhuis is er een tekort aan aniossen. Aanleiding genoeg om met elkaar hierover in gesprek te gaan tijdens het Opleiderscafé. Het doel? Bevlogen raken én bevlogen blijven.

Met een opkomst van 35 artsen, zowel a(n)ios als opleiders, is er tijdens het Opleiderscafé (waar tweemaal per jaar opleiders en ook opleidingen elkaar ontmoeten rond een thema dat de opleiding bezighoudt of raakt) gesproken over werkcultuur, motivatie, persoonlijke ontwikkeling, inspraak en autonomie. Conclusie van de avond: meer behoefte aan (ver)binding en persoonlijke aandacht. De eerste kleine stappen werden meteen gezet, zoals het inrichten van vaste koffiemomentjes.

Bestaande werkcultuur uitgedaagd

Voorzitter Centrale Opleidingscommissie Bernard Elsman: ‘Een leerzame avond, en ook zeker nodig. Met deze actie wordt de bestaande werkcultuur uitgedaagd. De nieuwe generatie artsen denken verschillend over werk-privé en kijken met een kritische blik naar het werken in de zorg. Vroeger bouwde je leven om je werk heen. Je was moe of aan het werk. Dat is nu anders, er zijn meer dingen om mee rekening te houden.’

Generatieverschillen

Aios Raymond Stegeman, kinderarts in opleiding vond het nuttig. ‘Het was fijn om van gedachten te wisselen. De generatieverschillen kwamen duidelijk naar voren, maar werden ook van elkaar geaccepteerd. En de eerste kleine stappen zijn meteen gezet. Een leuke grap na een overdracht om de dag goed af te sluiten. Of een koffiemoment met elkaar.’

Werk niet leidend, wel rode draad

Decaan Paul van der Linden. ‘Het Opleiderscafé was de werkvorm om dit thema te bespreken en dit pakte goed uit. De cultuur ontwikkelt zich en daarover moeten we in gesprek. Het werk is niet meer leidend, maar nog steeds de rode draad, want het gaat om zinvol werk, iets kunnen bijdragen en trots zijn op wat je doet. En nu is er een begin gemaakt en dit moet de komende tijd verder opgepakt worden.’ Ook opleidingsadviseur Floor Habers is tevreden over de avond. ‘Iedereen ging zonder oordeel met elkaar in gesprek. En dat is de basis en de start voor verdere cultuurverandering.’

Zin in Zorg

Zin in Zorg is een initiatief van jonge artsen, inmiddels heeft de beweging ruim 700 ambassadeurs. Zin in Zorg gaat en staat voor mentaal fitte dokters, meer werkplezier. Hun visie? Bevlogenheid, jezelf kunnen zijn en voldoende tijd voor de patiënt zijn cruciale aspecten voor goede en veilige zorg.

Op de foto: v.l.n.r. Bernard Elsman, Paul van der Linden, Floor Habers en aios Lazin Germawi en Raymond Stegeman

Deel deze opleiding

Zin zorg

Hé jonge arts, ga jij ook voor méér werkplezier en méér tijd voor je patiënt?

Aan de slag