Nieuws
image

In het Bestuurlijk Overleg van 28 november jl. gaven de bestuurders van de OOR N&O groen licht voor het nieuwe visiedocument.

Het document heet Innovatief opleiden: koers Noordoost. Positieve gezondheid is een belangrijk thema. Binnen de opleidingen krijgen gezondheidsbevordering en preventie van ziekte meer aandacht. Andere thema’s zijn kwaliteit, individualisering, regionalisering, netwerkleren en ‘waardegedreven en doelmatig’.

Deel deze opleiding