Nieuws
image

Gerbrich Galema, aios Anesthesiologie in het UMCG, is de eerste promovendus die met financiering uit het ‘Innovatie- en Wetenschapsfonds’ van de OOR NO een promotietraject succesvol afsluit. Hieronder vindt u de samenvatting van haar proefschrift. Mocht u geïnteresseerd zijn in een (digitale of papieren) kopie van het proefschrift, dan kunt u een e-mail sturen naar promotiegalema@gmail.com. Vanaf begin juni is het proefschrift digitaal beschikbaar op de website van de RUG.

Transities van student naar arts en binnen de opleiding tot medisch specialist ontrafeld. Het belang van sociale interacties en -netwerken.

Dit proefschrift beschrijft het proces dat iedere arts-assistent meemaakt wanneer die begint op een nieuwe werkplek. Dit omvat hoe je je werk moet doen, maar ook hoe je onderdeel wordt van de nieuwe arts-assistentengroep, de afdeling en het specialisme. Eén van de uitdagingen hierbij is het leren van de ongeschreven regels: hoe laat kun en mag je naar huis, hoe benader je alle verschillende supervisoren en hoe werk je het beste samen met verpleegkundigen. Dit proces wordt ook wel organisatiesocialisatie genoemd. Gerbrich Galema heeft in dit proefschrift onderzocht welke strategieën arts-assistenten zelf gebruiken om zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving (zoals het observeren, het stellen van vragen, experimenteren, aangaan van sociale relaties en het zoeken naar informatie) en hoe arts-assistenten hiermee omgaan als ze uitdagingen ervaren in de samenwerking. Arts-assistenten blijken een groot sociaal netwerk te hebben om hun doelen te bereiken, ondanks barrières die ze ervaren in de interactie met bepaalde supervisoren en opleiders.

Verder onderzocht Gerbrich de impact van andere zorgprofessionals en organisatorische factoren op de transities van arts-assistenten, waarbij verschillende voorkeuren van arts-assistenten voor socialisatiestrategieën worden geïdentificeerd. Vier typen arts-assistenten worden onderscheiden: afhankelijke, sociaal kapitaliserende, autonome en ontwikkelingsgerichte arts-assistenten. Deze diversiteit benadrukt dat één benadering van begeleiding niet voldoende is en dat zorgverleners en afdelingen hun strategieën zouden moeten aanpassen aan de individuele behoeften van arts-assistenten voor een succesvolle transitie. Dit proefschrift biedt handvatten voor zowel arts-assistenten, zorgprofessionals, ziekenhuisafdelingen en leerhuizen hoe transities van arts-assistenten geoptimaliseerd kunnen worden.

Op 19 juni 2024 om 16.15 verdedigt Gerbrich Galema bij de RUG haar proefschrift getiteld Transitions to and within residency training. Unraveling the importance of social interactions and networks.

 

 

Deel deze opleiding