Nieuws
image

In juni verzorgt de OOR NO een eerste regionale proefvisitatie. Karin Zuiderhoek, ambtelijk secretaris van de Regionale COC, ondersteunt de groep die de proefvisitatie ontwikkelt. Aanleiding is de visitatie van de regionale opleiding Urologie komende herfst.

‘Vorig jaar juni deed de opleiding Spoedeisende Geneeskunde als allereerste regionale opleiding mee aan de pilot ‘Regionaal visiteren’ van de RGS. De evaluatie daarvan volgt nog maar we hebben wel enkele lessen geleerd. De belangrijkste is wat mij betreft: je moet elkaars programma door en door kennen. En je moet dingen weten als: hoe hebben we met elkaar de kwaliteitscyclus geregeld? Hoe zit het met ieders PDCA-cyclus? Iets anders is: je moet echt alle documenten goed op orde hebben.’

Vraag-en-antwoordspel

Niet alleen opleiders worden bevraagd. Ook aiossen hebben een gesprek met de visitatiecommissie:
‘Wat we ook geleerd hebben is: bereid je voor zoals je dat zou doen alsof het de lokale opleiding betreft maar denk juist ook goed na over de regionale aspecten. In hoeverre is het echt een regionale opleiding? Of is het een optelsom van vier losse programma’s?’

Je verzorgt de opleiding samen. Je doet de visitatie samen

In de proefvisitatie wordt ook aandacht besteed aan het vraag-en-antwoordspel. Karin Zuiderhoek:
‘Een visitatiecommissie stelt open vragen. Juist door die aanpak kan een aios of opleider toch wat breder antwoorden dan echt noodzakelijk is. Nog zoiets: ik ben bij meerdere proefvisitaties geweest waar de oudste aios voortdurend aan het woord was. Onze tip: maak vooraf afspraken over wie waarover het woord voert.’

Aantrekkelijk

De opleiding Urologie wordt gezamenlijk verzorgd door het UMCG, het ZGT, Martini Ziekenhuis en Isala. De regionale visitatie vervangt de lokale visitatie. Het wordt daardoor heel aantrekkelijk. Je verzorgt de opleiding samen. Je doet de visitatie samen. Je gaat samen aan de slag met het doorvoeren van verbeteringen. Als de proefvisitatie een succes wordt kan de aanpak ook gebruikt worden bij andere regionale visitaties. MDL en O&G hebben inmiddels ook plannen voor een regionale visitatie.

Deel deze opleiding

Regionaal visiteren

De opleiding Spoedeisende geneeskunde in de OOR NO was het eerste samenwerkingsverband dat regionaal werd gevisiteerd

Lees het nieuwsbericht