Nieuws
image

Voor 2021 stelt de OOR Noord- en Oost-Nederland 1 opleidingsplaats Klinische Geriatrie beschikbaar aan het Gelre Ziekenhuis. Deze toewijzing geldt uitsluitend voor 2021. De maatregel is het resultaat van een lastig proces dat dit voorjaar begon.

Toen werd duidelijk dat al in 2018 door de UMCG-opleider Klinische Geriatrie met de opleider in het Gelre Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst was gesloten, teneinde de opleidingserkenning Klinische Geriatrie te verkrijgen. Na het vertrek van de toenmalige opleider in het UMCG is aan die overeenkomst verder geen inhoud gegeven. Daardoor raakten de afspraken in het vergeetboek. Dit voorjaar trok het Gelre Ziekenhuis echter aan de bel, toen bleek dat de opleidingserkenning door de RGS zou worden afgegeven.

Schoonheidsprijs

De kwestie is uiteindelijk voorgelegd aan de Klachten- en Geschillencommissie van de stichting BOLS, de stichting die de landelijke verdeling van het aantal aios-plaatsen regelt. De commissie stelde vast dat het gehele proces geen schoonheidsprijs verdient maar ook dat met de opleidingsplaats voor 2021 de OOR N&O aan haar verplichtingen heeft voldaan. Over de vraag of het Gelre Ziekenhuis tot de OOR N&O gerekend mag worden deed de commissie geen uitspraak.

Deel deze opleiding