Nieuws
image

Discriminatie op basis van huidskleur en uitsluiting op basis van genderidentiteit. Belangrijke thema’s. Thema’s die overal spelen. Oók in zorginstellingen. Oók in opleidingssituaties.

Het Deventer Ziekenhuis maakt er nu werk van. Vorige week verzorgde trainster en coach Sarita Bajnath een lezing en een workshop over racisme en discriminatie tijdens het halfjaarlijkse opleidingscafé tussen 17.00 en 20.00 uur. Naast het opleidingscafé waarvoor opleiders, plaatsvervangend opleiders en a(n)ios waren uitgenodigd (er waren ongeveer 35 aanwezigen) was er ‘s middags eenzelfde bijeenkomst met zo’n 50 managers.

Het Deventer Ziekenhuis vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en wil de diversiteit van haar medewerkers omarmen. Voorzitter van de Raad van Bestuur Desiree Creemers zei het zo: ‘Het kan niet zo zijn dat iemand zich niet veilig voelt in dit ziekenhuis. We willen samen zorgen voor een veilig werk- en leerklimaat.’

Inclusie gaat erom dat je de tijd neemt voor een ander en luistert naar zijn of haar verhaal

Eyeopener

Sarita Bajnath hield een lezing over inclusie en diversiteit. ‘Als het over inclusie gaat, ben je nooit uitgeleerd. Het thema ‘inclusie’ is ontzettend divers. Het gaat over je huidskleur of gender, maar het gaat ook hoe je omgaat met iemand in een rolstoel of welke mogelijkheden er zijn voor vrouwen om te kolven. Inclusie gaat erom dat je de tijd neemt voor een ander en luistert naar zijn of haar verhaal.’

Sarita Bajnath is trainer, spreker en motivator op het gebied van inclusie, diversiteit en dialoog. Ze werkt zowel nationaal als internationaal voor bedrijven, ngo’s, universiteiten en hogescholen.

Haar lezing was een eyeopener voor veel aanwezigen. En was aanleiding voor de vraag: ‘Hoe kan bewustwording helpen om een inclusievere organisatie te worden?’ Collega’s zijn zich vaak niet bewust dat ze vanuit een bevoorrechte positie denken en handelen. En dat ze bijvoorbeeld stigmatiserende woorden gebruiken. Hoe (be)oordeel je onbewust iemand op basis waarvan? Hoe spreek je elkaar daarop aan?

Privilegewalk

Tijdens het opleidingscafé introduceerde Bajnath de privilegewalk. Daarbij staan mensen op een lijn. Naar aanleiding van diverse stellingen zetten ze al dan niet een stap voorwaarts. Zo worden ze zich bewust van hun privileges in de maatschappij. Verschillen in voorrechten werden letterlijk zichtbaar, een confronterende gewaarwording in sommige gevallen. Deelnemers werden vervolgens uitgedaagd om ervaringen met elkaar te delen.

En nu?

De lezing was een mooi begin om met het thema ‘inclusie’ aan het werk te gaan. De eerste stap is bewustwording. Een tweede stap is leren oog te hebben voor pestgedrag en discriminatie en uitsluiting in de organisatie en dergelijk gedrag bespreekbaar te maken. De werkgroep Inclusie & diversiteit gaat in het Deventer Ziekenhuis ermee aan de slag.

 

Deel deze opleiding

Deventer Ziekenhuis

Meer over het Deventer Ziekenhuis

Bekijk de informatie