Nieuws
image

Het Deventer Ziekenhuis is door de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten – als zesde ziekenhuis in Nederland – gecertificeerd tot opleidingsziekenhuis. ‘In principe voor onbepaalde tijd’, zegt voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie Bernard Elsman. ‘We moeten nu zelf de discipline opbrengen om dat in ons gestelde vertrouwen waar te blijven maken.’

Opleiden zit in de genen van het Deventer Ziekenhuis. Al decennialang. Jarenlang werd elke vakgroep in ons ziekenhuis afzonderlijk gevisiteerd om te kijken of we wel voldeden aan alle opleidingseisen. Dat bleek inefficiënt. Vaak kwamen dezelfde visitatieonderwerpen bij meerdere vervolgopleidingen terug. Daarom is – na een pilot- nu gekozen voor een brede ‘instellingsvisitatie’. Daarbij wordt het opleidingsklimaat van het gehele ziekenhuis (dwars door alle vakgroepen heen) beoordeeld. Door de RGS wordt nog wel gekeken naar de afzonderlijke deelopleidingen, maar dan alleen nog naar de inhoudelijke onderdelen en het opleidingsklimaat van die betreffende opleiding. Henk Sluiter, opleidingscoördinator medische vervolgopleidingen, zegt: ‘Een positieve visitatie wil zeggen dat de kwaliteitssystemen voor alle opleidingen voor het gehele ziekenhuis op orde zijn. In 2018 is de RGS hier geweest en hebben ze nog wat verbeterpunten gesignaleerd. Die hebben we gerealiseerd en nu hebben we van de RGS het bericht gekregen dat we als instelling het gecertificeerd zijn waarmaken.’

Jullie zijn nog beter bezig dan op papier leek.

Nieuw is ook dat de nu afgegeven certificering feitelijk voor eeuwig is. Bernard Elsman: ‘We hoeven nu niet meer elke vijf jaar te bewijzen dat we kunnen opleiden. Die certificering is in principe voor onbepaald tijd. Wel moet je tussentijds rapporteren en monitort de RGS vooral op afstand. En soms zijn er evalutatiebezoeken. Het is nu aan onze eigen discipline als ziekenhuis om te bewijzen dat we een goede opleider zijn. We moeten het in ons gestelde vertrouwen waarmaken.’ De oude strakke visitatiesystematiek van elke opleiding apart was volgens Elsman altijd best spannend, en ook best goed. ‘Je werd toch elke vijf jaar gedwongen zaken tegen het licht te houden en kwaliteit te verbeteren. Nu moet je daar zelf voor zorg dragen.’ Henk Sluiter: ‘Dat vergt interne discipline. Die hebben we goed gewaarborgd in afspraken tussen RvB, Centrale Opleidingscommissie en Teaching Hospital Deventer.’

Gewild

Het zijn van een opleidingsziekenhuis is enorm belangrijk, benadrukt José Geerdink van het THD. ‘Het trekt jonge mensen naar je ziekenhuis. Jonge mensen met nieuwe ideeën. Twee van de drie specialisten in opleiding willen in de nabije toekomst in een opleidingsziekenhuis werken. Het zijn van STZ-ziekenhuis is ook voor medisch specialisten een aantrekkelijke propositie om bij ons te komen werken. Deze certificering is echt heel belangrijk voor ons ziekenhuis. De RGS zegt nu feitelijk: Deventer, jullie hebben opleiden goed geregeld. We vertrouwen jullie. En we hebben als zesde ziekenhuis in Nederland dus nu de instellingscertificering binnen.’ Grootste compliment kreeg het Deventer Ziekenhuis eigenlijk twee jaar geleden al bij de instellingsvisitatie die leidde tot de certificering. Toen zei de RGS al: ‘Jullie zijn nog beter bezig dan op papier leek.’

Deel deze opleiding

Deventer Ziekenhuis

Meer over het Deventer Ziekenhuis

Bekijk de informatie