Nieuws
image

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag voor het UMCG Mandema-stipendium is 17 april 2023.

Het Mandema-stipendium biedt je als postdoc de financiële ruimte je opleiding tot medisch of tandheelkundig specialist met een jaar te verlengen zodat je de opleiding kunt combineren met onderzoek.

Een academische toppositie

Het Mandema-stipendium is bedoeld voor jonge, recent gepromoveerde arts-onderzoekers. Het gaat om een persoonsgebonden financiering. Het stipendium richt zich op arts-onderzoekers met de ambitie en kwaliteiten om door te stromen in een academische toppositie binnen een universitair medisch centrum, bij voorkeur het UMCG. Daarmee willen het UMCG en de RUG een extra impuls geven aan wetenschappelijk onderzoek door artsen en tandartsen; naast zuiver wetenschappelijk onderzoek mikt men vooral op implementatie-onderzoek en innovatie-onderzoek.

90.000 euro

Het stipendium bestaat uit een bedrag van €90.000 waarvan maximaal €45.000 besteed kan worden aan eigen salariskosten om een extra opleidingsjaar te bekostigen. De rest van het bedrag moet besteed worden aan projectkosten zoals materialen, apparatuur, een bezoek aan een instituut in het buitenland of aan salariskosten voor ondersteunend personeel. Jaarlijks stelt het UMCG geld beschikbaar voor 4 of 5 stipendia.

Alle praktische informatie vind je op de desbetreffende website van de RUG. Bijvoorbeeld over hoe je kunt reageren.

Deel deze opleiding

Meer informatie over het UMCG

Meer informatie

Je opleiding in het UMCG