Nieuws
image

We worden via zoveel verschillende kanalen benaderd, kan die pieper niet weg? En als we vaker lunchen met stafleden, dan is dat goed voor het opleidingsklimaat. Tijdens de eerste Innovation Friday sessies op 23 september en 18 november bedachten aiossen oplossingen voor problemen waar ze in de praktijk tegenaanlopen.

Innovation Friday

De wereld verandert snel en de zorg moet mee veranderen. Maar vernieuwen, hoe doe je dat in de praktijk als medisch specialist? Rick Pleijhuis, internist-allergoloog/immunoloog bedacht daar een nieuw concept voor: Innovation Friday.

‘Ik heb altijd al affiniteit met innovatie gehad’, vertelt Rick. Samen met opleiders Thera Links en Goda Choi, internist-nefroloog Annika Berends en ondersteuner Geke Rozema organiseerde hij twee dagen waarin artsen in opleiding tot internist in groepjes aan de slag gingen. De eerste dag brachten ze problemen waar ze op de werkvloer tegenaan lopen in kaart. De tweede dag zochten ze daar oplossingen voor.

Goede oplossingen

‘Er zijn mooie ideeën uitgekomen’, vindt Rick. ‘In het thema ‘intercollegiale samenwerking’ liepen de aiossen er tegenaan dat  ze de hele dag via verschillende kanalen worden benaderd: telefoontjes, Whatsapp, berichten via het EPD, e-mail. Allerlei digitale consultatiekanalen, en dan ook nog een pieper. Het was heel duidelijk dat die pieper in ieder geval niet meer wenselijk is. Hun oplossing? ‘De pieper het ziekenhuis uit.’

Binnen het thema ‘werk- en opleidingsklimaat’ bedachten aiossen de sociale bitterbal: stafleden worden aan een aios gekoppeld om af en toe samen te lunchen. Op die manier verklein je de afstand tussen hen. ‘En lunchen moet je toch’, lacht Rick.

Wellington Candido was één van de deelnemers. Hij hield zich met zijn groep bezig met het thema ‘IT-systemen’. De grootste uitdaging waar zij tegenaan lopen, is de efficiëntie van Epic. ‘Soms is er een mismatch tussen wat men voor EPIC wil creëren en wat de gebruikers nuttig vinden of nodig hebben’, vertelt hij. ‘Het zou fijn zijn als we een systeem hebben dat ons ondersteunt. Dat betekent: minder onnodig klikken, minder dubbel invulwerk en een gebruiksvriendelijker systeem.’

Groot succes

De organisatoren en deelnemers vonden Innovation Friday een succes. ‘Er werd aan het einde zelfs voor de verschillende ideeën geklapt en gefloten’, vertelt Rick. ‘Doordat de dagen verplicht waren voor de aiossen en zij dus echt ruimte in hun planning kregen, konden zij in groten getale aanwezig zijn. Hier was duidelijk behoefte aan.’ Wellington: ‘Het was heel fijn om te ontdekken dat ik niet de enige was die tegen bepaalde problemen aanliep.’

Het vervolg

En hoe nu verder? ‘Elke groep heeft een kartrekker die het idee verder gaat brengen’, vertelt Rick. Tijdens de ochtendrapporten gaan de groepen hun voortgang melden en ook in nieuwsbrieven komt er regelmatig aandacht voor de innovaties. ‘Dat is mooi’, zegt Wellingon. ’Want het UMCG is zó groot, dat veel mensen het gevoel hebben dat hier nooit iets kan veranderen. Maar wij laten hiermee zien dat het wél mogelijk is!’

Volgend jaar wordt er weer een Innovation Friday georganiseerd. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Rick Pleijhuis (r.g.pleijhuis@umcg.nl).

Deel deze opleiding

Meer informatie over het UMCG

Meer informatie

Je opleiding in het UMCG