Nieuws
image

Onderwijskundigen, psychologen en supervisoren uit het UMCG en Isala klinieken werken aan een screeningsinstrument waarmee zij de kwaliteit van de supervisie kunnen meten. De hulp van aios is daarbij onontbeerlijk.

Pauline Bakker is onderwijsconsultent bij het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden en gespecialiseerd in de opleiding tot medisch specialist. Zij is een van de onderzoekers.

‘Uit eerder onderzoek weten we dat de supervisor een belangrijke functie heeft als rolmodel voor de aios. Deze rolmodelfunctie vindt zowel plaats op het vakinhoudelijk gebied als op het onderwijskundige en persoonlijk vlak. Wat we nog niet exact weten is welke aspecten de aios in deze drie gebieden het belangrijkste vinden. Dat is van belang omdat we werken aan supersnel en supereenvoudig instrument om de kwaliteit van de supervisie te meten, de zogenaamde opleidersthermometer. Dat wordt een uiterst beknopte enquête waarin we alleen die belangrijkste en meest relevante aspecten opnemen. Met als achterliggend doel: een hoge respons en dus betrouwbare informatie.’

Drie rollen

Maar welke aspecten zijn dat het meest van belang? Daarvoor doen de onderzoekers nu een beroep op aios in de OOR N&O. Bakker: ‘Ja, dus wel weer eerst een vragenlijst. Het is niet anders. Maar het invullen ervan kost hooguit een minuut of 10. We gaan ervan uit dat een supervisor drie rollen kan vervullen: de rol van persoon, de rol van dokter en de rol van docent. Deelnemers moeten per rol worden gemiddeld 17 aandachtspunten scoren.’

Een betrouwbaar en handzaam instrument om de kwaliteit van de supervisie te meten

Jouw belang

En de veiligheid van deelnemers? Bakker is uiterst stellig. ‘De gegevens worden absoluut en 100% zeker uitsluitend geanonimiseerd gebruikt. Ze zijn met geen mogelijkheid herleidbaar.’ Individuele aios die nu meewerken, zullen waarschijnlijk niet meer van de te ontwikkelen thermometer profiteren, ‘maar hun opvolgers zullen dat zeker doen. We ontwikkelen echt een betrouwbaar en handzaam instrument om de kwaliteit van de supervisie in je opleiding te meten en te verbeteren.’

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van professor Paul Brand, prof Debbie Jaarsma, dr. Johanna Schönrock-Adema en professor Götz Wietasch. Ing. Jeena Zigterman, student Arbeid en Organisatiepsychologie, denkt en werkt mee. Drs. Pauline Bakker verwerkt de onderzoeksgegevens. Doe je mee? Graag! Het invullen van de vragenlijst kost hooguit 10 minuten.

Lees de Informatiebrief

Ga naar de enquête

Deel deze opleiding

Leer meer over LEARN

LEARN, Levenslang leren als basis voor goede zorg

Ga naar de pagina over LEARN