Nieuws
image

Het was even wennen en zoeken, de eerste online themabijeenkomst van de OOR N&O. Jelle Prins, ambassadeur voor de OOR N&O, kijkt desalniettemin tevreden terug. ‘Natuurlijk is dit minder geanimeerd dan een bijeenkomst in real life, maar er waren 35 deelnemers en we kregen veel reacties via de online-tool “mentimeter”. Daar kunnen we mee verder.

Professor Hanno Pijl, internist in het LUMC, zette de toon voor de bijeenkomst. Hij hield een bezield pleidooi voor een radicaal andere invulling van de geneeskunst. ‘Meer dan de helft van de Nederlanders is chronisch ziek! Maar we denken nog steeds in pillen. Maar pillen gaan het probleem niet oplossen.’ Leefstijlgeneeskunde kan dat in elk geval gedeeltelijk wel, vindt Pijl: ‘De kracht van leefstijlgeneeskunde is enorm. Het is beslist geen alternatief voor reguliere gezondheidszorg. Maar het is wél complementair daaraan. Anders wordt het dweilen met de kraan open.’

Leefstijlinterventies

Zijn pleidooi sluit naadloos aan bij een van de belangrijkste thema’s in de nieuwe regiovisie van de OOR N&O: positieve gezondheid. Moeten we leefstijlgeneeskunde in de opleiding van de medisch specialist integreren? Dat is niet zo vanzelfsprekend als het wellicht lijkt. Misschien is deze vorm van geneeskunde wel bij uitstek de taak van de huisarts. Of van een nieuwe professie. Bovendien is de huidige medisch specialist iemand die geacht wordt steeds meer te weten van steeds minder. Het bijhouden van je vakgebied is voor veel specialisten al erg moeilijk. Laat staan dat je daarnaast nog eens expert moet worden in leefstijlinterventies. Hanno Pijl kan dat alleen maar beamen: ‘De medisch specialisten kunnen niet als leefstijlcoach fungeren. Daarvoor zijn ze te druk. Maar ze kunnen wel hun patiënt informeren en inspireren.’

Al eerder die middag had Ramon van de Berg, projectleider ’Opleiden 2025’, in een zeer beknopte presentatie de nieuwe regiovisie vergeleken met de plannen van de FMS. Hij constateerde dat de visie van de OOR N&O op veel punten nauw aansluit met de ideeën binnen het project Opleiden 2025.

Flitspresentaties

In een zevental flitspresentaties deelden projectleiders uit de deelnemende ziekenhuizen een innovatieproject binnen hun ziekenhuis of binnen een aantal samenwerkende ziekenhuizen. Aan de orde kwamen een masterclass Duurzaamheid, een aanpak om burn-out te voorkomen voor startende aios MDL-geneeskunde in het MST, een verplichte kennismaking met coaching in het UMCG, een verbeterslag voor de opleidingsjaargesprekken in Isala, de introductie van reflectie-onderwijs in het Martini Ziekenhuis met als doel het creëren van ruimte voor bespreken opleiding, onderwijs, overdrachten en gebeurtenissen in de zorg en ten slotte de intervisie bij de aios Chirurgie in het Deventer Ziekenhuis.

Het is een minuut of twee angstig stil

Hoe verder?

Hoe gaat de OOR N&O nu verder met deze thema’s in 2021? Gespreksleider Jelle Prins vraagt deelnemers om hun ideeën in de app ‘Mentimeter’ te delen. Het is een minuut of twee angstig stil op het scherm en erg leeg. Langzaam maar zeker loopt het scherm vol. Intervisie, gedragsverandering voor patiënten, netwerkgeneeskunde, aandacht voor afronding van de opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt en natuurlijk leefstijlgeneeskunde en positieve gezondheidszorg. Het zijn enkele thema’s die zeker aan de orde moeten komen.

Dat gebeurt in november. Dan bespreekt de ReCOC al deze thema’s om ze vervolgens te bespreken in andere gremia zoals de  regionale aios-vereniging. Het is de bedoeling dat het jaarplan voor de OOR N&O 2021 in januari 2021 wordt vastgesteld. En de volgende themabijeenkomst wordt als het even meezit weer een bijeenkomst in de echte wereld. Enschede om precies te zijn. Op 4 juni 2021.

 

Foto Hanno Pijl: Stichting Je Leefstijl als medicijn

Deel deze opleiding

Over ons

Ga naar 'Over ons'

Voor de OOR