Nieuws
image

In april berichtte het Capaciteitsorgaan voor Medische en Tandheelkundige Vervolgopleidingen aan de minister dat men het capaciteitsplan introk. Reden voor deze opmerkelijke stap waren de nieuwe ramingen van het CBS over de bevolkingsgroei in Nederland. De bevolkingsomvang neemt tot 2060 met ruim 900.000 mensen meer toe dan in de vorige prognose werd verwacht. Een groot deel van deze extra toename vindt al in de komende 12 tot 18 jaar plaats. Dat is binnen de ramingstermijnen van het oorspronkelijke Capaciteitsplan voor 2021 – 2024.

Ramingen drastisch gewijzigd

Op basis van de nieuwe CBS-cijfers stelde het Capaciteitsorgaan een nieuw capaciteitsplan op. Bottom line: ruim 100 meer aios-plaatsen met ingang van 2022. Bovendien adviseerde het Capaciteitsorgaan eerder om de instroom bij de studie Geneeskunde te verlagen van 2900 naar 2700 plaatsen. Ook dat advies is drastisch gewijzigd. Nu vraagt het Capaciteitsorgaan juist om 185 extra plaatsen. Beide wijzigingen zijn goed nieuws voor onze OOR.

Het ministerie beslist pas komend voorjaar in hoeverre men het advies van het Capaciteitsorgaan volgt.

Lees het nieuwe capaciteitsplan en de begeleidende brief.

Deel deze opleiding

Meer weten over de OOR NO?

De OOR Noord- en Oost-Nederland bestaat uit 18 ziekenhuizen en instellingen waar we iedere dag werken aan een goede opleiding. Je leest alles over de regio op de nieuwspagina.

Nieuws uit onze onderwijs- en opleidingsregio