Laparoscopische lies- en buikwandbreuken

Bij de behandeling van breuken moet een chirurg kunnen kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden, zowel open als laparoscopische. De laparoscopische techniek wijkt sterk af van de open technieken en vereist gerichte training. Dat begint met een gedegen cursus.

Praktische informatie

 • Studielast
  0 punten
 • Kosten
  Nog onbekend
 • Trainers
  Drs. F.A. Dijkstra, chirurg, UMCG
  Prof. dr. J.P.E.N. Pierie, chirurg, MCL

Deze basiscursus laparoscopische breukchirurgie is zowel praktisch als theoretisch van aard. Vrijwel alle programmaonderdelen hebben de vorm van een inleidende lezing, gevolgd door een practicum. Er wordt aandacht besteed aan technische benodigdheden, positionering, voorbereiding op de OK, voorbereiding van de patiënt, anatomische overwegingen, laparoscopische liesbreuktechnieken en buikwandbreuken. Ook begrippen als bridging vs nonbridging, keuzes in prothetisch materiaal, afhankelijk van de gekozen techniek en biologicals komen aan bod. Tijdens de cursusdag wordt gewerkt met diverse materialen en weefsels. We beginnen met de trainingen van de basisvaardigheden voor de breukchirurgie. Daarna oefenen we deze techniek op varkensweefsel en uiteindelijk komt alles samen bij chirurgie op het gepreserveerde humane anatomische preparaat.

Programma

08.50 Ontvangst en registratie
09.00 Voordracht: Anatomie van het lieskanaal en de buikwand en de consequenties voor de endoscopische benadering
09.30 Voordracht: Introductie in de laparoscopische buikwandchirurgie
10.00 Practicum oefenbox: Laparoscopisch herstel littekenbreuk
12.00  Lunch
12.45 Voordracht: Laparoscopisch lies- en littekenbreukherstel
13.30 Practicum: Laparoscopisch lies- en littekenbreukherstel op Thielse lichaam
17.00  Evaluatie en uitreiking certificaat

Shape image

Heb je nog vragen?

Ellen Wagenaarkan je meer vertellen over deze opleiding en onze organisatie. Bel of mail gerust.

Cursusdata

Volgende cursus