Basiscursus laparoscopie en laparoscopische cholecystectomie

De NVEC en de WGE stelden eisen op waaraan aios 'common trunk' en gynaecologie moeten voldoen om (onder supervisie) laparoscopische ingrepen te mogen uitvoeren. Wie deze cursus met succes volgt, voldoet aan die eisen. De cursus is bedoeld voor beginnende aois.

Praktische informatie

  • Studielast
    0 punten
  • Kosten
    Deelname aan deze basiscursus kost € 895.- per persoon. Voor aios in het UMCG wordt dit gefinancierd vanuit het AIOS-budget.
  • Trainers
    Nog onbekend

Naar aanleiding van het rapport van de inspectie over de minimaal invasieve chirurgie hebben de NVEC en de WGE eisen opgesteld, waaraan de AIOS ‘common trunk’ en gynaecologie moeten voldoen voordat zij geautoriseerd zijn om onder supervisie laparoscopische ingrepen uit te voeren. Deze eisen omvatten onder andere het eigen maken van theoretische kennis en praktische vaardigheden op een endotrainer. Deze basiscursus laparoscopie voor AIOS ‘common trunk’ en gynaecologie traint zowel de theoretische als praktische aspecten om aan deze eisen te voldoen. De cursus bevat ook een theoretische toets.

Doelgroep
Beginnende aois van de ‘common trunk’ van chirurgische specialismen en beginnende aios gynaecologie.

Programma
Maandag 2 november 2020 (08.45-17.00 uur)
– Kennismaking
– Instaptoets (examen)
– Introductie in de laparoscopie
– Practicum: Cameratechniek
– Lunch
– Practicum: bimanueel werken
– Organisatie werkplek: Instrumentarium en technieken
– Practicum oefenbox: Cholangiografie
– Voordracht: Anatomie en complicaties, cholecystectomie of adnex operaties
– Practicum: Knippen, clippen, loops en endobag

Dinsdag 3 november 2020 (08.15/08.45-17.30 uur)
08.15 Aanvang herexamen (indien dag 1 niet geslaagd)
08.45 Ontvangst
– Voordracht: elektrochirurgie in de laparoscopie
– Koffiepauze
– Practicum oefenbox: Elektrochirurgie
– Lunch
– Voordracht: Cholecystectomie of adnex operaties
– Practicum: Cholecystectomie of adnex operaties
– Casuïstiek
– Evaluatie en uitreiking certificaat
– Einde van de cursus

Alle trainingen zijn te vinden op de website van het UMCG

Shape image

Heb je nog vragen?

Ellen Wagenaarkan je meer vertellen over deze opleiding en onze organisatie. Bel of mail gerust.

Cursusdata

Volgende cursus