Anatomische modules: Steun- en bewegingsapparaat onderste extremiteiten

De Werkgroep Chirurgische Anatomie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ontwikkelde voor alle arts-assistenten Algemene Chirurgie of een deelspecialisme de cursus Chirurgische Anatomie.

Praktische informatie

  • Studielast
    0 punten
  • Kosten
    €195,00
  • Trainers
    Nog onbekend

09.45 Ontvangst en registratie
10.00 Presentatie anatomie door anatoom
10.45 Pauze
11.00 Presentatie kliniek-chirurgie door chirurg
12.00 Lunch
13.00 Dissectie snijzaal anatomie onder leiding van anatoom en chirurg
14.30 Wisseling groepen
16.00 Einde

Shape image

Heb je nog vragen?

Christa Ververkan je meer vertellen over deze opleiding en onze organisatie. Bel of mail gerust.

Cursusdata

Volgende cursus