Anatomische modules: Colorectaal (maligne)

Voor de opleiding in een snijdend specialisme is kennis van en inzicht in de chirurgische anatomie onontbeerlijk. De Werkgroep Chirurgische Anatomie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ontwikkelde voor alle arts-assistenten Algemene Chirurgie of een deelspecialisme de cursus Chirurgische Anatomie.

Praktische informatie

  • Studielast
    0 punten
  • Kosten
    €195,00
  • Trainers
    Nog onbekend

Het programma per module ziet er als volgt uit:

09.45 Ontvangst en registratie
10.00 Presentatie anatomie door anatoom
10.45 Pauze
11.00 Presentatie kliniek-chirurgie door chirurg
12.00 Lunch
13.00 Dissectie snijzaal anatomie onder leiding van anatoom en chirurg
14.30 Wisseling groepen
16.00 Einde

Shape image

Heb je nog vragen?

Christa Ververkan je meer vertellen over deze opleiding en onze organisatie. Bel of mail gerust.

Cursusdata

Volgende cursus